Wat bieden wij u aan ?


BOEKHOUDING

- een volledige externe boekhouding “van a tot z”
  . bijstand bij de administratieve organisatie van uw handelszaak
  . inputatie van verkoopfacturen, aankoopfacturen, rekeninguittreksels, kasverrichtingen
- bijstand bij interne administratie en boekhouding (“zelf-boekers”)

ACCOUNTANCY / FISCALITEIT

- BTW-aangiften en aanverwante administratie
- aangiften personenbelasting + winstafrekening, detail beroepskosten, …
- aangiften vennootschapsbelasting + toelichtingen
- interne en externe jaarrekeningen
- aangiften rechtspersonenbelasting
- budgetopmaak en -opvolging
- opmaak tussentijdse rapporteringen en prognoses jaarafsluiting
- bijstand bij opmaak vennootschapsrechtelijke verslaggeving

ADVIES EN EXPERTISE

- haalbaarheidsstudie bij overname, opstarten handelszaak, …
- (bijstand) opmaak oprichtingsakte, financieel plan
- bijstand en begeleiding bij kredietaanvragen
- opstartadministratie eenmanszaak en vennootschap
   inschrijvingen KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen - aanvraag
   ondernemingsnummer), BTW, Registratie, diverse vergunningen, …
- omvorming van eenmanszaak naar vennootschap
- reorganisaties, opzetten groepsstructuren, holding-, management-,
   bestuurvennootschappen, …
- waardebepaling van ondernemingen
- ‘second-opinion’, doorlichting balans en jaarrekening
- gerechtelijke opdrachten, accountantsverslaggeving, …
- bijstand, advies en begeleiding bij fiscale controles en procedures