Nieuwe deadline voor het indienen van je personenbelasting

Vanaf dit jaar moet je er vroeger bij zijn om je aangifte personenbelasting te laten indienen door je accountant of belastingadviseur! Alle aangiftes moeten voor 30 juni (op papier) of 15 juli (online) bij de fiscus zijn. Alleen voor specifieke aangiftes wordt nog een uitzondering gemaakt. Controleer dus zeker welke regeling voor jouw aangifte van toepassing is.


Tot en met het aanslagjaar 2022 had je accountant of belastingadviseur tijd tot 18 oktober om je aangifte in te dienen. Dat verandert nu. De indieningstermijn wordt dezelfde voor iedereen, namelijk op 15 juli via Tax-on-Web of 30 juni op papier. Ook als je je aangifte via een accountant of belastingadviseur indient.


Welke aangiftes krijgen uitstel tot oktober?

Alleen personen met specifieke inkomsten krijgen uitstel tot 18 oktober 2023. Burgers die onterecht een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen moeten uitstel aanvragen voor 15 juli. Maar hoe weet je of je aangifte van uitstel geniet?


Een aangifte mag later ingediend worden indien ze één of meerdere van volgende inkomsten bevat.

  • Winsten en/ of baten
  • Bezoldigingen van bedrijfsleiders
  • Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (of wettelijk samenwonenden)
  • Buitenlandse beroepsinkomsten

Opgelet: roerende inkomsten uit het buitenland zijn dan weer geen criterium voor een latere aangifte.

Vroeger indienen = snellere terugbetaling (of later betalen)


De fiscus wil jou stimuleren om niet tot de laatste dag te wachten om een complexe aangifte in te dienen. Wie voor 31 augustus 2023 indient, geniet van een snellere terugbetaling of kan later betalen. 


Een overzicht van de uiterste indieningsdata voor het aanslagjaar 2023 (met of zonder accountant/belastingadviseur)

  • Papieren aangifte, vereenvoudigd of complex: 30 juni 2023
  • Online aangifte, vereenvoudigd: 15 juli 2023
  • Online aangifte, aanvraag uitstel aangifte: 15 juli 2023
  • Online aangifte, met specifieke inkomsten: 18 oktober 2023
  • Online aangifte, belast op forfaitaire grondslagen: 15 januari 2024


Bekijk de uiterste indieningsdatum voor je aangifte op MyMinfin (Tax-on-Web) of neem contact op met je accountant of belastingadviseur.